Ik ö du
Text och musik: Bitte NJ

1
Du sad du wild a mi, du sad I wa grann
ö du sad ölltijop sö warmt.
Se ölldum wi nevum ö språkesdum wi
mi dälda wörd, ö öllt wa sånnt.

REF:
- ö sö birdest ed do
dö Ik lagd måj älsk o di
ö du lagd dåj älsk o mi
Wi wartum tjärer
å sjöva tidi o ståned fär wöss

2
Än i issn stundn, mäss-ä i du ö Ik
sö wil int I a assint mer.
Fär Ik tittjer um di ö du wil a mi.
Ora tjärlek i sö stur sö I wet

REF:
- att än irä sum do
Fär Ik legg måj älsk o di
ö du legg doj älsk o mi
Ö än i wi tjärer
Ja sjöva tidi o ståner fär wöss..