Munnas Tomtkall

- Munna, ar du nö iglor um Tomtkalln orn?
Ö munna sucker litt ö birest o:

- Tja, denda Tomtkalln ån putär inni stölli ö fjos,
ö mitti wittern kån ni tro att ån fros
lessö wi fom djerå sö wi bö ostum ö njosum.

- Jald nu kripper – nu mess joli i.
Snårt kum ån – Tomtkalln – um i skåmprer i!
Sö jör djen sturan jalld i spisn.... ö litt jåtå mi!

- Fär gwött jåtå ö drittja - ed ska ån a
Litt bre attra stjinko ö gretn i bra.
Mäss joli i ska öller a, fär sö ska ä wa.

Orn Tomtkall i gåmbål ö fros sö lett.
Bäst i um ån kåm jot fär ö werm si litt.
Ånn belld sittja nid ö ta att si fro sett.

Är ni kripper:
- Kåsntje ä bi jen jolklapp ö
ån ar nug mi si sättsjen sku ni fo sjå!
- Dar nidi finns ä mitji kån ni tro.
- Dar ar ån säkärt nisuckor sö ni sku fo,
ö dar irä bekrer fär tä skreva o,
ö kånstje ar ån nö dält ö spila o!

Sö sad Munna.

Mäss se Tomtn tar i därer sö ä duner
Ö kripper sit tister ö kwärru
Do irä joli, titjer Munna!

Översättning till svenska:

Mammas Tomte

- Mamma, har du någon historia om vår Tomte?
Och mamma suckar lite och sätter igång:

- Tja, den där Tomten han sliter i stallet och lagår´n,
Och mitt i vintern kan ni tro att han fryser
alldeles som vi, så vi både hostar och nyser.

- Elda nu ungar – nu när julen är här!
Snart kommer han – Tomten – om ni snälla är!
Så gör en stor eld i spisen... och lite mat med!

- För god mat och dricka – det ska han ha
Lite bröd till skinkan och gröt är bra.
När julen kommer ska alla ha, för så ska det va!

- Vår Tomte är gammal och fryser så illa.
Bäst är när han kommer för att värma sig lite.
Han får slå sig ner och ta igen sig från sitt.

Hör här ungar:
Kanske blir det en julklapp också
han har nog med sig säcken ska ni se!
- Där neri finns det mycket kan ni tro.

- Där har han säkert nystrumpor ni ska få,
och där finns det böcker för att skriva på,
och kanske har han något fint att spela på.

Så berättade mamma.

När sen Tomten slår på dörren så det dundrar.
och barnen sitter tysta och stilla.
Då är julen här, tycker mamma!