Svenska

Bränd-Owes Vals

Valsvisa till Lillemor

Önskevisa

Kärleken

Julklappsvisan

Byggarvisan

Sommardans

Älvan och vätten

Solregn

Boksnigelvisa
English

Eternally

Nightmare

Things and sunshine

Seek in the skies
Ossmol

Wittärwajsa

Ik ö du