(Orsamål)
Gamla fina gåtor på Ossmol hittar du här!!
De är översatta till svenska också!
ÖLLER LAJKU - tärningsspel på OSSMOL
Ladda ner och skriv ut!
Ossmolslag
träffas regelbundet i Orsa Hembygdsgård
En träffpunkt för alla som har lust att lyssna, prata, fråga, svara, berätta.
Nyfiken på Ossmol?
Alla är hjärtligt välkomna!
Vi fikar ALLTID!Ossmolskurser
för både nybörjare och för som vill öva dig i att samtala på ossmol.

Ledare är: Karin Ohlsen

Är du intresserad? Kontakta: Studiefrämjandet i Orsa, 0250-43610Dalmålsakademin
har nu egen HEMSIDA
Om du har material som kanske är intressant att ha med.
Maila bara till: olandereva@yahoo.seMunnas Tomtkall
en diktad historia på Ossmol.
Med svensk översättning.
Läs den här! Lyssna på Orsamål
Är uppå OSSMOL 

Sångbok på Ossmol utgiven
Wårwinder Susa heter den och är utgiven av
Orsa-Skattunge Hembygdsförening.
Den som samlat alla gamla och nya visor, sett till att det finns noter till alla visorna, gjort alla översättningar till svenska, skrivit boken, mm är Karin Ohlsén, Orsa. Illustratör är Ylva Svensson.

En mycket trevlig och användbar skrift som man som så klart måste ha!Fåjner wörd o ossmol

Öller ur dem wila do!

Uken klajtä

Ik i läsö ik i

Ån fo wa fåjn tä wa negd

E finns sö mitji sö int wi bevum

Åv jenn måkk birä indjen sumor

Tänntj int, du bir bara willadn

Nu sku wi spårå, kwösta wenn e wil

Bra uttryck på Orsamål

Dem gör ju som dem vill, allihop.

Vilken klump! (klåpare, klant, odugling)

Jag är som jag är.

Man får vara belåten med att vara nöjd.

Det finns så mycket som vi inte behöver.

Av en mygga blir det ingen sommar.

Tänk inte, du blir bara förvirrad.

Nu ska vi spara, kosta vad det vill! 
 

De dalska språken, en angelägenhet för Dalfolkets identitet.

De dalmål som ännu existerar och talas - framför allt i socknarna i Övre Dalarna - är en omistlig länk till övriga nordiska språk och till det gemensamma fornspråk som en gång fanns i hela Norden. Dalskan kan också ses som en länk till de andra germanska språken i Europa och övriga världen.

Det är klart vetenskapligt bevisat att den som har mer än ett språk med sig från barndomen, avsevärt enklare lär sig nya språk senare i livet. Språket blir än viktigare i en värld med ökad internationalisering, EU och andra samverkansformer i vardagen.

Dalskan skiljer sig åt från standardsvenskan i så hög grad att den skulle kunna räknas som ett eget språk med sinsemellan olika, och emellanåt svårförståeliga, dialekter. Vissa av dalmålen är enklare för en norrman eller islänning att förstå än för en person från Sydsverige eller Mälardalen.

Målet i många socknar slocknar ut undan för undan. Med målet dör också dess sockens kultur, stora delar av dess historia och möjligheter att bevara länkar till ursprunget.

Från forskarhåll framhävs språkets enorma betydelse för just kulturens bevarande, särskilt i en tid när masskulturen i en rasande fart tar död på alla minoritetsyttringar till förmån för likriktningen.

 


Bland Bittes visor och sånger finns också några på Ossmol:
Ik ö Du
Wittärwajsa