Spårunor och Önskestenar

Spårunor
är tillverkade i ett set om tjugofem st handmålade stenar som alla matchar varandra i storlek, form och färg.
Runtecknen som används baseras på den äldsta futharkens tjugofyra runor. Varje runa har sin sten och så finns där en blank sten (den tomma).
Runtecknen är handmålade i svart eller silver med en mask av svart. De har minst två lager skyddslack.
Till varje set hör Bittes spånyckel.
Spå med dina runor
Det enklaste sättet att spå är att låta någon dra tre st stenar i följd. (Nornornas trerunsdragning)
Den första runan som dras visar förgången tid, vad som ligger till grund, dåtid.
Nästa runa visar nutid, vad som är aktuellt just nu, dagsläget.
Den sista visar framtiden, vad som kommer att ske, vad man har att vänta.
Om man vill kan man ta en runa till - en medicinruna - som visar vilken egenskap man skall använda sig av för att komma tillrätta med situationen.

Ett annat sätt att spå är att låta någon dra en runa. Då ser man vilket karaktärsdrag som är utmärkande för denna person just nu. Om det inte faller i smaken, kan man ju alltid dra en runa till - medicinrunan!

I övrigt kan man faktiskt använda spårunor på samma sätt som man gör utläggning med tarotkort, eller så kan man "kasta dem" som völvorna gjorde på sin tid, och därmed även tyda placeringen av varje runa. I detta fall betyder runor som hamnar upp och ned motsatsen.Önskestenar
Önskestenarna har dekor av omslingrande pentagram och runtecken utfört i svart och guld eller svart och silver; beroende på stenens färg.
Storleken och formen är lagom för att hålla i handen och varierar något.
De är alltid mycket behagliga att handskas med och fungerar också som stresstenar.
Önska dig något
Först måste man rena stenen. Man täcker den med havssalt och ställer den i ett fönster som har dagsljus. Där skall den stå i ett dygn, över en natt.
Sedan tar man upp den. Man torkar av den (sköljer inte) och så talar man till den och ger den sin önskan. Bara en - det är viktigt.
Efter det får man inte låta någon annan person hantera stenen. Bäst är att ha den i fickan (avstressande) eller lägga undan den på en säker plats eller visa den men se noga till att inte någon annan fingrar på den.

När önskningen är uppfylld är stenen fri och man kan då välja att göra om proceduren igen.
Dvs: rena den, ge den en önskan och var försiktig med hanteringen.

Eller så kan man ju kanske ge den till någon man tycker om, som man gärna vill ska få en önskan uppfylld.
Kom då ihåg att ge instruktioner om reningsproceduren. Den är viktig.