HISTORIK – Sågbladet Ekonomiska Förening 1997 - 2009

Sammanställd och skriven av: Bitte Nohrin Jernberg
Utgiven av: Sågbladet Ekonomiska Förening genom Lumio förlag 2010.


Sågbladet Ek. Förening bildades 1997 för att driva ett av de mest ambitiösa projekten som genomförts i Orsa kommun. Med hjälp av olika bidrag och många ideella insatser förvandlades en gammal tom fabriksbyggnad i centrum till moderna kontors- och affärslokaler.

Idag, år 2010 är huset fullt. Här hittar
man flera företag som inrättat sig i kontorshotellet en trappa upp. I huset finns också Orsas Turistbyrå, SCOTT
med sina elever, Mats Wahlström sjukgymnastik, Källarcaféet, utställningslokal, samlingslokaler och kommunens Näringslivskontor.

Man kan med fog konstatera att föreningen har förverkligat sina föresatser, eftersom Dalagatan1 numera är ett kreativt företagscentrum mitt i Orsa.


Vilken tur att det finns människor som inte vet att det de gör är omöjligt att göra, var det någon som yttrade med tanke på det enorma arbete som lades ner för att hitta medel, bidrag och sponsorer för genomförandet.

Uppdraget är nu slutfört och Sågbladet Ek. Förening har avslutat sitt arbete. Man har också beslutat sig för att göra en sammanställning av sin 13-åriga verksamhet. Denna Historik har nu blivit en bok.