Dö Tomtkalln wart sinnt
När Hustomten blev sur

utkom hösten 2003 (häftad) + CD på Orsamål


Juts Böcker
, Älvdalen
Illustrationer av Ronnie Forsberg

Till denna bok finns separat översättning till engelska (amerikanska)
Translation into english (american) is available separatly.


En bilderbok på Orsamål - Ossmol. All text är översatt till svenska. Tillsammans med CD skivan inläst på Orsamål av Bitte själv blir denna bok en inspirerande liten språkkurs på vårt vackra dalaspråk.

ORSAMÅL:
"...Löngt atti tidn fånns ä jenn Tomtkall inni werum gardi. Ånn öp til uppo mikklo vis. Fok wa fåjner tä a jenn Tomtkall. Ö mjåst åv akted demm si noga sö int demm argöd ånn. Fär um Tomtkalln wart sinnt kunnd ä gö riktit gali..."

SVENSKA:
"...För länge sedan fanns det en Hustomte på varje gård. Han hjälpte till på många vis. Folk var glada åt at ha en Hustomte. Och för det mesta aktade de sig noga så de inte redate upp honom. För om Hustomten blev sur kunde det gå riktigt illa..."

ENGLISH:
"...A long time ago there was a Tomte on every farm. He helped out in many ways. Folk was happy to have a Tomte. And mostly they took care not to anger him. Because if the Tomte got mad, things could go very wrong..."

Illustratör: Ronnie Forsberg