Wittärwa:jsa
Text & Musik: Bitte NJ

1
Nug ir-ä dält ändo mess ed i wittern
Dö soli skå:jn nido oran gard.
E´nt indjen wärmä, män snon a glitter
Sö wa:jt ö mjok sö ånn wil gö a:jt.

2
Män do kum tjeldi sjöv ö njop att ögor
Sö int du sjår assint runt iringg.
Ö ed i bäst ö ölld si inna wegger
Ö jalda mitji sö spis´n singg.

3
Gö a:jto skala:js ed int assint roli
Dö tjeldi knepp i weran knå:jt.
Int ir ä warmt eld, fast e i sö soli.
Better kukka innä ö int gö a:jt.

4
Fär nug ir-ä dält ändo mess ed i wittern
ö soli skå:jn nido oran gard.
I kånn för sittja jånä inna fenster.
Um i bara ba:jder kum nug wåri trast
.